Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU27

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 29 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 28 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-09, 2023-03-09