Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Tryck- och yttrandefrihet

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2008

Beslut

Utvärderingar av Granskningsnämnden och mediekoncentrationen (KU15)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en utvärdering av verksamheten vid Granskningsnämnden för radio och TV. Riksdagen konstaterar att nämnden har fått kritik för sina arbetsmetoder och att resultatet av granskningar har ifrågasatts. Granskningsnämnden är en statlig myndighet som granskar innehållet i radio- och tv-program efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på eget initiativ. Riksdagen sade också ja till en reservation från s, v, och mp som innebär att regeringen får i uppdrag att se över mediekoncentrationen, som under senare år har ökat. Vidare sade riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om tryck- och yttrandefrihet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till en motion om Granskningsnämnden för radio och TV. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 6 under punkt 10 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-01-31, 2008-02-12, 2008-02-19, 2008-03-04

KU vill utvärdera Granskningsnämnden (KU15)

Konstitutionsutskottet, KU, vill att regeringen får i uppdrag att göra en relevant och allsidig utvärdering av verksamheten vid Granskningsnämnden för radio och TV. Utskottet konstaterar att nämnden har fått kritik för sina arbetsmetoder och att resultatet av granskningar har ifrågasatts. Granskningsnämnden är en statlig myndighet som granskar innehållet i radio- och tv-program efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på eget initiativ. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om tryck- och yttrandefrihet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.