Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1999

Beslut

Motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU22)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om tryck- och yttrandefrihetsrättsliga ämnen. Motionerna behandlar bl.a. hets mot homosexuella, åtgärder mot våldsskildringar, jurysystemet och tobaksreklam.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-02
Justering: 1999-03-23
Betänkande 1998/99:KU22

Motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om tryck- och yttrandefrihetsrättsliga ämnen. Motionerna behandlar bl.a. hets mot homosexuella, åtgärder mot våldsskildringar, jurysystemet och tobaksreklam.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-14
4

Beslut

Beslut: 1999-04-14

Protokoll med beslut