Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om tryck- och yttrandefrihet inklusive etermediefrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-03-12
Justering: 2009-03-17
Betänkande publicerat: 2009-03-17
Trycklov: 2009-03-17
Reservationer 5
bet 2008/09:KU18

Alla beredningar i utskottet

2009-03-12, 2009-02-24, 2009-02-12

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om tryck- och yttrandefrihet inklusive etermediefrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-26
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utbildning om meddelarskydd för offentligt anställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K295 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960034
m790018
c190010
fp20008
kd17007
v01705
mp16102
Totalt24718084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K288, 2008/09:K295 yrkande 2, 2008/09:K296, 2008/09:K371, 2008/09:K380 och 2008/09:Fi291 yrkande 16.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s096034
m790018
c190010
fp20008
kd16008
v01705
mp01702
Totalt134130085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K295 yrkande 3.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960034
m790018
c190010
fp20008
kd17007
v01705
mp17002
Totalt24817084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Meddelarfrihet vid förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K278.

5. Hets mot folkgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K389 yrkande 4, 2008/09:Ju379 yrkande 45, 2008/09:U323 yrkande 16, 2008/09:So363 yrkande 10 och 2008/09:So528 yrkande 6.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s096034
m790018
c190010
fp19009
kd17007
v01705
mp01702
Totalt134130085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Porrklubbsreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K292.

7. Djur i pornografiska sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ501 yrkande 2.

Reservation 5 (mp)

8. Kommersiell radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K345, 2008/09:K346 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:K347.

9. Tv-reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C261 yrkande 2 och 2008/09:So516 yrkande 6.

10. Reklamtid i radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K305 och 2008/09:K366.

11. Rätt att välja tv-utbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K327, 2008/09:K339 och 2008/09:Kr314 yrkande 4.

12. Vidaresändning av antisemitisk hatpropaganda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K399.

13. Exponering av barn i medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K390 yrkandena 1-3.

14. Värnet av yttrandefrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K213 och 2008/09:K246.