Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihet (KU23)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om olika tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Motionerna handlar bland annat om meddelarskydd, hets mot transpersoner, kränkningar på internet, en internetombudsman, blockering eller filtrering av internet, skadestånd vid ärekränkningsbrott, självmordssajter och mediekoncentration.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06, 2014-02-25

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihet (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om olika tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Motionerna handlar bland annat om meddelarskydd, hets mot transpersoner, kränkningar på internet, en internetombudsman, blockering eller filtrering av internet, skadestånd vid ärekränkningsbrott, självmordssajter och mediekoncentration.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.