Tullverket

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2020

Beslut

Tullverkets kontroll har granskats (SkU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll. Ett av Tullverkets uppdrag är att förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Myndigheten har därför en omfattande kontrollverksamhet. Riksrevisionen har granskat om resurserna inom kontrollverksamheten används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Riksrevisionen har i samband med sin granskning kommit fram till att Tullverket i huvudsak har de förutsättningar som krävs för att kunna utforma kontrollverksamheten effektivt men att det är nödvändigt att myndigheten vidtar åtgärder för att säkerställa att resurserna fördelas på det sätt som genererar störst möjliga nytta. Åtgärder för att förbättra Tullverkets kontrollverktyg och anpassningsförmåga skulle också kunna förbättra effektiviteten.

Riksdagen utgår från att regeringen noga följer utvecklingen av Tullverkets insatser för att öka kvaliteten i kontrollverksamheten.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i motioner om Tullverkets behörighet och dess verksamhet från den allmänna motionstiden.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-12-12
Justering: 2020-01-23
Trycklov: 2020-01-24
Reservationer 12
bet 2019/20:SkU7

Tullverkets kontroll har granskats (SkU7)

Skatteutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll. Ett av Tullverkets uppdrag är att förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Myndigheten har därför en omfattande kontrollverksamhet. Riksrevisionen har granskat om resurserna inom kontrollverksamheten används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Riksrevisionen har i samband med sin granskning kommit fram till att Tullverket i huvudsak har de förutsättningar som krävs för att kunna utforma kontrollverksamheten effektivt men att det är nödvändigt att myndigheten vidtar åtgärder för att säkerställa att resurserna fördelas på det sätt som genererar störst möjliga nytta. Åtgärder för att förbättra Tullverkets kontrollverktyg och anpassningsförmåga skulle också kunna förbättra effektiviteten.

Skatteutskottet utgår från att regeringen noga följer utvecklingen av Tullverkets insatser för att öka kvaliteten i kontrollverksamheten.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till förslag i motioner om Tullverkets behörighet och dess verksamhet från den allmänna motionstiden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 januari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3414 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3416 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

2019/20:3418 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2019/20:35 till handlingarna.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 0 0 59 3
C 29 0 0 2
V 23 0 0 4
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 176 63 79 31


2. Tullverkets befogenheter och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 14, 16 och 19,

2019/20:705 av Mats Nordberg (SD),

2019/20:740 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2019/20:1363 av Alexandra Anstrell (M),

2019/20:2471 av Margareta Cederfelt (M),

2019/20:2540 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2674 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1 och 5,

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 20,

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:3225 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och 10 samt

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 63 7
SD 0 0 59 3
C 29 0 0 2
V 23 0 0 4
KD 0 20 0 2
L 0 0 17 2
MP 16 0 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 158 20 140 31


3. Utrustning och säkerhet för Tullverkets personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 12 och 17,

2019/20:874 av Pål Jonson (M),

2019/20:2285 av Sten Bergheden (M),

2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD) och

2019/20:3225 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 7 och 11.

Reservation 8 (SD)

4. Åtgärder mot utförsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2019/20:885 av Pål Jonson (M),

2019/20:1340 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2019/20:1462 av Maria Stockhaus (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1946 av Ida Drougge (M) yrkande 1,

2019/20:2197 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 1,

2019/20:2382 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2674 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 21,

2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 1,

2019/20:2905 av Edward Riedl (M),

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:3225 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 63 7
SD 0 0 59 3
C 0 29 0 2
V 23 0 0 4
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 167 29 122 31


5. Tullverkets möjlighet att genom postspärr hålla kvar kurirförsändelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2674 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 4 och

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 12 (M)