Turistpolitik

Kulturutskottets betänkande 1994/95:KrU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.