Tydligare regler vid konsumentavtal

Civilutskottets bet 2019/20:CU19

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 18 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-20
bet 2019/20:CU19

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-18
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer