Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen

BOUs betänkande 2004/05:BOU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2005

Beslut

Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (BoU8)

Regeringen ska få möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från vissa av plan- och bygglagens bestämmelser om det har inträffat en naturhändelse med synnerligen omfattande negativa effekter på miljön eller egendom. Regeringen ska i ett sådant fall få meddela föreskrifter om undantag från bland annat krav på bygglov, om detta behövs för att åtgärder som är nödvändiga till följd av händelsen snabbt ska kunna vidtas. Undantag ska endast få gälla för begränsad tid.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets lagförslag om ändring i plan- och bygglagen. Därmed bifaller riksdagen delvis propositionen och avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (BoU8)

Regeringen ska få möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från vissa av plan- och bygglagens bestämmelser om det har inträffat en naturhändelse med synnerligen omfattande negativa effekter på miljön eller egendom. Regeringen ska i ett sådant fall få meddela föreskrifter om undantag från bland annat krav på bygglov, om detta behövs för att åtgärder som är nödvändiga till följd av händelsen snabbt ska kunna vidtas. Undantag ska endast få gälla för begränsad tid. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.