Unga lagöverträdare

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2018

Beslut

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)

För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Riksdagen uppmanar regeringen, genom sex tillkännagivanden, att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om utvärdering av de sekretessbrytande bestämmelser som infördes 2013 för information om unga som delas mellan polis och socialtjänst, utvärdering av lagstiftningen om drogtester av barn under 15 år, snabbare lagföring av brott som begås av unga, fler brott som begåtts av personer under 15 år ska utredas, införande av möjlighet för åklagare att genom strafföreläggande besluta om kortare ungdomstjänst för ringa brott och införande av fler former av påföljder för unga. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-02-08
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-15
Reservationer 21
bet 2017/18:JuU18

Alla beredningar i utskottet

2018-02-08, 2018-01-30

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)

För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen, genom sex tillkännagivanden, uppmanar regeringen att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-06
Debatt i kammaren: 2018-03-07
4

Beslut

Beslut: 2018-03-08
23 förslagspunkter, 18 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidiga insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1 och 8 samt

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 33 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 4
Totalt 172 119 0 58


2. Familjens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:452 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1.

3. Sociala insatsgrupper för unga under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 36.

4. Sociala insatsgrupper för unga vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

5. Sociala insatsgrupper med fokus på tidiga insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2474 av Finn Bengtsson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 37.

Reservation 3 (M)

6. Utvärdering av sekretesslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utvärdera de sekretessbrytande bestämmelser som infördes 2013 för information om unga som delas mellan polis och socialtjänst och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

7. Förebyggande av narkotikabrottslighet bland unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 4 (M)

8. Drogtester av barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att möjligheten att drogtesta barn under 15 år bör utvärderas i syfte att säkerställa att sådana tester kan genomföras i tillräcklig omfattning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.

Reservation 5 (V)

9. Polisen och skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

10. Snabbare lagföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag på åtgärder för snabbare lagföring av brott som begås av ungdomar, och detta tillkännager riksdagen detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 39 och 40.

11. Ungdomsdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 42.

Reservation 7 (M)

12. Rätten till offentlig försvarare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 i denna del och

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

13. Utredning av brott som begåtts av personer under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta åtgärder för att fler brott som begåtts av personer under 15 år ska utredas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9.

14. Skyldighet att utreda vissa brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 3-5.

Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 33 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 4
Totalt 275 16 0 58


15. Bevistalan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 10 (L)

16. Strafföreläggande om ungdomstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att åklagare bör kunna besluta om kortare ungdomstjänst för ringa brott genom strafföreläggande och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 12 och

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 11 (V)

17. 24-timmarsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 38 och

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

18. Interimistiska åtgärder i ungdomsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 13 (M)

19. Straffmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD),

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.2 i denna del,

2017/18:1013 av Jörgen Warborn (M) yrkande 2,

2017/18:1776 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 47,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD, -)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 0 0 33 12
MP 20 0 0 5
C 0 0 18 4
V 17 0 0 4
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 4
Totalt 152 71 68 58


20. Straffmyndighetsålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.2 i denna del.

Reservation 18 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 33 0 12
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 4
Totalt 257 34 0 58


21. Nya ungdomspåföljder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa fler former av påföljder för unga och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 19 (V)

22. Kvaliteten i den slutna ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 13.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

23. Ungdomstjänst vid brott mot blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:452 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 2,

2017/18:1184 av Jesper Skalberg Karlsson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 46.

Reservation 21 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 33 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 4
Totalt 202 89 0 58