Unga lagöverträdare

Justitieutskottets bet 2018/19:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Barn som misstänks ha begått allvarliga brott borde oftare få skuldfrågan prövad (JuU15)

Barn under 15 år som misstänks för brott ställs inte inför rätta. Vid särskilt allvarliga brott kan skuldfrågan ändå prövas i domstol, vid så kallad bevistalan. Riksdagen anser att regeringen bör utreda systemet med bevistalan så att åklagare i högre utsträckning får avgöra om skuldfrågan ska prövas. Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen konstaterar att barn inte ska straffas, men när skuldfrågan inte prövas kan det misstänkta barnet heller aldrig rentvås. Om fel person utpekas leder det inte bara till att ett oskyldigt barn stämplas som förövare, dessutom går den riktiga gärningsmannen fri.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om unga lagöverträdare. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande, med tillkännagivande om att systemet med bevistalan bör ses över. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-29
Reservationer 12
bet 2018/19:JuU15

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-02-14

Barn som misstänks ha begått allvarliga brott borde oftare få skuldfrågan prövad (JuU15)

Barn under 15 år som misstänks för brott ställs inte inför rätta. Vid särskilt allvarliga brott kan skuldfrågan ändå prövas i domstol, vid så kallad bevistalan. Justitieutskottet anser att regeringen bör utreda systemet med bevistalan så att åklagare i högre utsträckning får avgöra om skuldfrågan ska prövas. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet konstaterar att barn inte ska straffas, men när skuldfrågan inte prövas kan det misstänkta barnet heller aldrig rentvås. Om fel person utpekas leder det inte bara till att ett oskyldigt barn stämplas som förövare, dessutom går den riktiga gärningsmannen fri.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om unga lagöverträdare. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Brottsförebyggande åtgärder för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1569 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP) yrkande 3 och

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 1 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 14 0 0 5
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 233 83 0 33


2. Sociala insatsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 302 15 0 32


3. Polisen och skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 296 21 0 32


4. Utvärdering av sekretessbestämmelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 4 (M)

5. Drogtester av barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 5 (SD)

6. Utredning av brott som begåtts av personer under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5 och

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (L)

7. Bevistalan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att systemet med bevistalan bör ses över och tillkännager detta för regeringen.


Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 12.

8. Vårdnadshavares närvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:477 av Allan Widman (L) yrkandena 1 och 2.

9. Ungdomsdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2775 av Sofia Damm (KD) yrkande 5 och

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 8 (M)

10. Straffmyndighetsålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 62 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 255 62 0 32


11. Straffrabatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:417 av Christian Carlsson (KD) yrkande 2,

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 8 och

2018/19:2905 av Ludvig Aspling och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 62 0 0
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 0 14 5
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 212 62 42 33


12. Nya ungdomspåföljder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6 och

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 12 (SD, L)