Unga lagöverträdare

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2022

Beslut

Flera uppmaningar till regeringen om unga lagöverträdare (JuU27)

Regeringen behöver göra mer för att färre unga ska begå brott. Det anser riksdagen som riktade flera uppmaningar till regeringen, så kallade tillkännagivanden, som handlar om unga lagöverträdare.

Tillkännagivandena handlar i korthet om

 • åtgärder mot ungdomsrånen
 • utredning av brott av barn under 15 år
 • så kallad bevistalan som innebär åklagarens talan i samband med att barn som inte är straffmyndiga misstänks för ett svårt brott
 • slopad straffrabatt för unga myndiga
 • ansvaret för sluten ungdomsvård
 • placering av unga på Sis-hem

Tillkännagivandena gjordes i samband med behandlingen av cirka 90 förslag från den allmänna motionstiden 2021 om unga lagöverträdare. Riksdagen sa nej till de övriga motionerna.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om kvarhållande av barn, sänkt gräns för häktning av unga, drogtester av barn under 15 år, åtgärder mot ungdomsrånen, utredning av brott som begås av barn under 15 år, bevistalan, ungdomsdomstolar, slopad straffrabatt för unga myndiga, organisatoriskt ansvar för unga lagöverträdare, skärpning av påföljden ungdomsövervakning, ansvaret för sluten ungdomsvård, placering av unga på Sis-hem och ungdomshäkten och ungdomsfängelser. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, reservation 2 under punkt 2, reservation 4 under punkt 4, reservation 16 under punkt 15, reservation 22 under punkt 20, reservation 23 under punkt 21 samt reservation 31 under punkt 29, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-24, 2022-04-07

Flera uppmaningar till regeringen om unga lagöverträdare (JuU27)

Regeringen behöver göra mer för att färre unga ska begå brott. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen riktar flera uppmaningar till regeringen, så kallade tillkännagivanden, som handlar om unga lagöverträdare.

Tillkännagivandena handlar i korthet om 

 • kvarhållande av barn
 • sänkt gräns för häktning av unga
 • drogtester av barn under 15 år
 • åtgärder mot ungdomsrånen
 • utredning av brott av barn under 15 år
 • så kallad bevistalan som innebär åklagarens talan i samband med att barn som inte är straffmyndiga misstänks för ett svårt brott
 • ungdomsdomstolar
 • slopad straffrabatt för unga myndiga
 • organisatoriskt ansvar för unga lagöverträdare
 • skärpning av påföljden ungdomsbevakning
 • ansvaret för sluten ungdomsvård
 • placering av unga på Sis-hem
 • ungdomshäkten och ungdomsfängelser.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av cirka 90 förslag från den allmänna motionstiden 2021 om unga lagöverträdare. Justitieutskottet föreslår att riksdagen att säga nej till de övriga motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.