Ungdomsfrågor - särskild ordning

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om ungdomsfrågor (KrU23)

Riksdagen sade nej till motioner om ungdomsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om ungdomsfrågor (KrU23)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om ungdomsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.