Ungdomsfrågor m.m.

Kulturutskottets betänkande 1994/95:KrU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.