Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vidmassflykt

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2002

Beslut

Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt (SfU4)

Fördrivna personerna ska fr.o.m. den 15 januari 2003 vid massflykt kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd under maximalt tre år. En person som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska kunna få prövat om han eller hon är flykting enligt Genèvekonventionen. När det tillfälliga skyddet upphört att gälla ska uppehållstillståndet kunna förlängas i högst två år för de personer som deltar i ett program för självmant återvändande. Riksdagens beslut bygger på ett EU-direktiv som ger EU:s ministerråd möjlighet att besluta att en massflyktssituation råder och att medlemsstaterna därmed kan ge tillfälligt skydd åt fördrivna personer.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-07
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2002-12-03
Trycklov: 2002-12-03
Reservationer 21
Betänkande 2002/03:SFU4

Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringen förslag om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt. Fördrivna personerna ska vid massflykt kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd under maximalt tre år. En person som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska kunna få prövat om han eller hon är flykting enligt Genèvekonventionen. När det tillfälliga skyddet upphört att gälla ska uppehållstillståndet kunna förlängas i högst två år för de personer som deltar i ett program för självmant återvändande. Förslaget bygger på ett EU-direktiv som ger EU:s ministerråd möjlighet att besluta att en massflyktssituation råder och att medlemsstaterna därmed kan ge tillfälligt skydd åt fördrivna personer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-10
4

Beslut

Beslut: 2002-12-11
14 förslagspunkter, 6 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillfälligt skydd enligt EG-direktivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:185 i denna del och avslår motion 2001/02:Sf43 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c20002
fp04305
kd31002
v24006
mp14003
-0000
Totalt27743029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ytterligare kategorier med tillfälligt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:185 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sf40 yrkande 1, 2001/02:Sf42 yrkande 1 och 2001/02:Sf43 yrkande 2.

Reservation 2 (fp, v)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m50005
c20002
fp04305
kd00312
v02406
mp15002
-0000
Totalt222673129

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tiden med tillfälligt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:185 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sf41 yrkande 2, 2001/02:Sf42 yrkande 2 i denna del och 2001/02:Sf44 yrkande 1.

Reservation 4 (kd, mp)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c00202
fp43005
kd03102
v24006
mp01502
-0000
Totalt255462028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Uppskjuta prövning av asylansökan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:185 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sf40 yrkande 2, 2001/02:Sf43 yrkandena 3 och 4 och 2001/02:Sf44 yrkande 3 i denna del.

Reservation 6 (fp, mp)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s132039
m50014
c20002
fp30396
kd31002
v02406
mp11123
-0000
Totalt247254532

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Prövning av övriga skäl för uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:185 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sf42 yrkande 2 i denna del, 2001/02:Sf43 yrkande 5 och 2001/02:Sf44 yrkande 3 i denna del.

Reservation 8 (fp, kd)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c20002
fp10425
kd00312
v60177
mp01502
-0000
Totalt215159029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf40 yrkande 3.

Reservation 10 (v)

7. Uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:185 i denna del och avslår motion 2001/02:Sf40 yrkande 4.

Reservation 11 (v)

8. Återvändandeprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf42 yrkande 6.

Reservation 12 (kd)

9. Folkbokföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2001/02:185 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sf40 yrkande 5, 2001/02:Sf42 yrkande 3, 2001/02:Sf43 yrkande 6 i denna del och 2001/02:Sf44 yrkande 2.

Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m51004
c20002
fp04305
kd00312
v00246
mp10142
-0000
Totalt207436930

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf40 yrkande 6, 2001/02:Sf41 yrkande 1, 2001/02:Sf42 yrkande 5, 2001/02:Sf43 yrkandena 6 i denna del och 7, 2001/02:Sf44 yrkande 4 och 2002/03:Sf367 yrkande 12.

Reservation 17 (c, fp, kd, mp)
Reservation 18 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c02002
fp04305
kd03102
v02406
mp01502
-0000
Totalt188133028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Barns utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf42 yrkande 4, 2001/02:Sf44 yrkande 5 i denna del, 2002/03:Sf258 och 2002/03:Sf367 yrkande 9.

Reservation 19 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c02002
fp43005
kd31002
v24006
mp01502
-0000
Totalt28635028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Gömda barns skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf367 yrkande 7.

Reservation 20 (v, mp)

13. Gymnasieskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf44 yrkandena 5 i denna del och 6 och 2002/03:Sf367 yrkandena 10 och 11.

Reservation 21 (mp)

14. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2001/02:185 i denna del.