Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 mars 2021

Nästa händelse: Trycklov 12 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat