Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Riksdagens arbete under coronapandemin bör följas upp (KU13)

Riksdagen anser att riksdagens arbete under coronapandemin bör följas upp och uppmanar i ett tillkännagivande riksdagsstyrelsen att ta initiativ till en sådan uppföljning.

Enligt riksdagen bör en parlamentariskt sammansatt kommitté genomföra uppföljningen och presentera sitt resultat senast under hösten 2021. Uppföljningen bör i första hand gälla åtgärder och beslut under 2020 och fokusera på tre perspektiv: riksdagen som beslutsorgan, riksdagsledamöternas förutsättningar att utöva riksdagsuppdraget och Riksdagsförvaltningens stöd och service.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ från konstitutionsutskottet, KU. Det innebär att utskottet på eget initiativ lagt fram ett förslag till riksdagsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om en uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-10
Justering: 2020-11-12
Trycklov: 2020-11-12
Betänkande 2020/21:KU13

Alla beredningar i utskottet

2020-11-10, 2020-11-05, 2020-10-22

Riksdagens arbete under coronapandemin bör följas upp (KU13)

Konstitutionsutskottet anser att riksdagens arbete under coronapandemin bör följas upp och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att ta initiativ till en sådan uppföljning.

Enligt förslaget ska en parlamentariskt sammansatt kommitté genomföra uppföljningen och presentera sitt resultat senast under hösten 2021. Uppföljningen bör i första hand gälla åtgärder och beslut under 2020 och fokusera på tre perspektiv: riksdagen som beslutsorgan, riksdagsledamöternas förutsättningar att utöva riksdagsuppdraget och Riksdagsförvaltningens stöd och service.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att ett utskott på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagsbeslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-17
Debatt i kammaren: 2020-11-18
4

Beslut

Beslut: 2020-11-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.