Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Bordläggning 21 januari 2020

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-05
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2020-01-14
bet 2019/20:KU5

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2019-11-21, 2019-09-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Information kommer