Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Trafikutskottets bet 2016/17:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2016

Beslut

Ändringar i regler om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (TU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i vissa regler som gäller upphandling av kollektivtrafiktjänster. Ändringarna gäller tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten. De gäller också tjänstekoncessioner för all sorts kollektivtrafik. De nya reglerna innebär en komplettering av EU-regler och börjar gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med en lagteknisk justering. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-11-22
Trycklov: 2016-11-24
Reservationer 1
bet 2016/17:TU5

Ändringar i regler om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i vissa regler som gäller upphandling av kollektivtrafiktjänster. Ändringarna gäller tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten. De gäller också tjänstekoncessioner för all sorts kollektivtrafik. De nya reglerna innebär en komplettering av EU-regler och ska börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-29
Debatt i kammaren: 2016-11-30
4

Beslut

Beslut: 2016-12-01
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, med den ändringen att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,


2. lag om ändring i lagen (0000:000) om offentlig upphandling,


3. lag om ändring i lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna,


4. lag om ändring lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:28 punkterna 1-4 och avslår motion

2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 285 18 0 46