Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2020

Beslut

Utskick av Riksdagsförvaltningens författningssamling upphör (KU12)

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ska inte längre skickas ut till riksdagsledamöterna i tryckt form enligt ett förslag från riksdagsstyrelsen. RFS innehåller författningar som Riksdagsförvaltningen eller någon annan förvaltningsmyndighet under riksdagen än Riksbanken och Riksrevisionen har beslutat om.

Anledningen till förändringen är bland annat att RFS från och med november 2020 kommer att publiceras på riksdagens webbplats och webbplatsen lagrummet.se. Förändringen görs i författningssamlingslagen. Riksdagsstyrelsen föreslår även några språkliga förändringar i samma lag.

Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-10
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-20
Betänkande 2020/21:KU12

Utskick av Riksdagsförvaltningens författningssamling ska upphöra (KU12)

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ska inte längre skickas ut till riksdagsledamöterna i tryckt form enligt ett förslag från riksdagsstyrelsen. RFS innehåller författningar som Riksdagsförvaltningen eller någon annan förvaltningsmyndighet under riksdagen än Riksbanken och Riksrevisionen har beslutat om.

Anledningen till den föreslagna förändringen är bland annat att RFS från och med november 2020 kommer att publiceras på riksdagens webbplats och webbplatsen lagrummet.se. Förändringen görs i författningssamlingslagen. Riksdagsstyrelsen föreslår även några språkliga förändringar i samma lag.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till riksdagsstyrelsens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 februari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-04
Debatt i kammaren: 2020-12-07
4

Beslut

Beslut: 2020-12-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen med den ändringen att orden "Författningssamling för Riks-banken" i ingressen ska bytas ut mot "Författningssamling för Riksbanken".
Därmed bifaller riksdagen framställning 2020/21:RS2.