Upphävande av lagen om tillfällig försäljning

Civilutskottets bet 2011/12:CU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2012

Beslut

Lagen om tillfällig försäljning upphör (CU20)

Riksdagen beslutade att lagen om tillfällig försäljning ska upphöra. Lagen har syftat till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Detta tillgodoses idag, anser civilutskottet, genom annan mer ändamålsenlig reglering. Lagen upphör vid utgången av september månad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-02
Justering: 2012-03-22
Betänkande publicerat: 2012-03-27
Trycklov: 2012-03-27
bet 2011/12:CU20

Lagen om tillfällig försäljning upphör (CU20)

Lagen om tillfällig försäljning ska upphöra. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagen har syftat till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Enligt utskottet tillgodoses detta idag genom annan mer ändamålsenlig reglering. Lagen upphör vid utgången av september månad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-11
4

Beslut

Beslut: 2012-04-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphävande av lagen om tillfällig försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:46.