Uppskov med behandling av ärenden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1998

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (AU14)

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 5 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-05-14
Justering: 1998-05-14
Betänkande 1997/98:AU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-05
4

Beslut

Beslut: 1998-06-05

Protokoll med beslut