Uppskov med behandling av ärenden

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1998

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (UbU20)

Riksdagen beslutade att till riksmötet 1998/99 skjuta upp behandlingen av ärenden som kunde komma att hänvisas till utbildningsutskottet under återstoden av det innevarande riksmötet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Justering: 1998-05-14
Betänkande 1997/98:UbU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-29
4

Beslut

Beslut: 1998-06-02

Protokoll med beslut