Uppskov med behandlingen av ärende

BoUs betänkande 2005/06:BoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Uppskov med behandling av ärende ( BoU13)

Riksdagen godkände att bostadsutskottet skjuter upp behandlingen av regeringens redovisning av omstruktureringen av kommunala bostadsföretag till riksmötet 2006/07.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till uppskov med behandlingen av ärende.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-06-01
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-02
Trycklov: 2006-06-02
Betänkande 2005/06:BoU13

Uppskov med behandling av ärende ( BoU13)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner att utskottet skjuter upp behandlingen av regeringens redovisning av omstruktureringen av kommunala bostadsföretag till riksmötet 2006/07.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-13
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
dels regeringens skrivelse 2005/06:202 Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag - resultatredovisning,
dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.