Uppskov med behandlingen av ärende

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU27

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum:

Beslut

Fortsatt behandling av ärende om ändrade momsregler vid e-handel (SkU27)

Behandlingen av proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter kommer att fortsätta till hösten, under riksmötet 2020/21. Det gäller även följdmotion 2019/20:3583, som lämnats med anledning av propositionen.

Ärendet rör en anpassning till EU-regler om moms och e-handel som skulle ha genomförts i alla EU-länder till den 1 januari 2021. Med anledning av coronaviruset har EU-kommissionen dock föreslagit att de gemensamma reglerna istället ska börja gälla först den 1 juli 2021. Eftersom reglerna måste genomföras gemensamt i alla EU-länder skjuts riksdagens behandling av ärendet upp.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter och följdmotion 2019/20:3583 av Per Åsling m.fl. (C) som väckts i ärendet skjuts upp till 2020/21 års riksmöte.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-26
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-11
Betänkande 2019/20:SkU27

Uppskov med behandlingen av ärende (SkU27)

Skatteutskottet föreslår att behandlingen av ett ärende ska skjutas upp till riksmötet 2020/21. Det gäller proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter samt följdmotion 2019/20:3583, som lämnats med anledning av propositionen.

Ärendet rör en anpassning till EU-regler om moms och e-handel som skulle ha genomförts i alla EU-länder till den 1 januari 2021. Med anledning av coronaviruset har EU-kommissionen dock föreslagit att de gemensamma reglerna istället ska börja gälla först den 1 juli 2021. Eftersom reglerna måste genomföras gemensamt i alla EU-länder föreslår skatteutskottet att behandlingen av ärendet ska skjutas upp.

Förslagspunkter

1. Uppskov med behandling av ärende

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter och följdmotion 2019/20:3583 av Per Åsling m.fl. (C) som väckts i ärendet skjuts upp till 2020/21 års riksmöte.


3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandling av ärende

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter och följdmotion 2019/20:3583 av Per Åsling m.fl. (C) som väckts i ärendet skjuts upp till 2020/21 års riksmöte.