Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1991/92

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1990/91:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

71 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1991-05-07
Justering: 1991-05-21
Betänkande 1990/91:SfU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1991-05-29

Protokoll med beslut