Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1993/94

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.