Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

LUs bet 1988/89:LU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1989-05-11
bet 1988/89:LU35

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-05-24