Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Justitieutskottets bet 1989/90:JuU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

92 motioner, 3 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Ingen information att visa
bet 1989/90:JuU37

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1990-05-30