Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Näringsutskottets betänkande 1990/91:NU42

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.