Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Näringsutskottets betänkande 1990/91:NU42

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

89 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1991-06-04
Betänkande 1990/91:NU42

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1991-06-13

Protokoll med beslut