Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

96 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-04-20
Justering: 1993-05-11
Betänkande 1992/93:JuU36

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-06-02

Protokoll med beslut