Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utbildningsutskottets betänkande 1992/93:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

105 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1993-05-27
Betänkande 1992/93:UbU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-06-08

Protokoll med beslut