Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 juni 2014

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (JuU40)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens proposition 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samt proposition 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Även nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till justitieutskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov till 2014/15 års riksmöte.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-18
Justering: 2014-06-18
Betänkande publicerat: 2014-06-18
Trycklov: 2014-06-18
Betänkande 2013/14:JuU40

Uppskov med behandling av ärenden (JuU40)

Justitieutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens proposition 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samt proposition 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Justitieutskottet föreslår även att nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-25
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av


a) proposition 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten


b) proposition 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott


c) övriga ärenden som kan komma att hänvisas till justitieutskottet under återstoden av innevarande riksmöte


får skjutas upp till riksmötet 2014/15.


1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag:

Riksdagen medger att behandlingen av


a) proposition 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten


b) proposition 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott


c) övriga ärenden som kan komma att hänvisas till justitieutskottet under återstoden av innevarande riksmöte


får skjutas upp till riksmötet 2014/15.