Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Trafikutskottets bet 2013/14:TU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (TU21)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg samt de motioner som kan komma att lämnas med anledning av propositionen. Detta ska också gälla de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till trafikutskottet under resten av riksmötet 2013/14.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov till 2014/15 års riksmöte.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-16
Trycklov: 2014-06-13
bet 2013/14:TU21

Uppskov med behandling av ärenden (TU21)

Trafikutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg samt de motioner som kan komma att lämnas med anledning av propositionen. Trafikutskottet föreslår att detta också ska gälla de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utskottet under resten av riksmötet 2013/14.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av

dels proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg samt de följdmotioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen,

dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till trafikutskottet under återstoden av innevarande riksmöte

får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.

1. Uppskov med behandlingen av ärenden

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av

dels proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg samt de följdmotioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen,

dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till trafikutskottet under återstoden av innevarande riksmöte

får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.