Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (UbU33)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller skrivelserna 2017/18:259, En strategi för svensk rymdverksamhet, och 2017/18:262, En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön. Även eventuella följdmotioner samt nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utbildningsutskottet under resten av riksmötet 2017/18 skjuts upp till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen medger att behandlingen av skrivelse 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet och motioner som väckts med anledning av skrivelsen, skrivelse 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön och den motion som väckts med anledning av skrivelsen samt de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-06-07
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
bet 2017/18:UbU33

Uppskov med behandling av ärenden (UbU33)

Utbildningsutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller skrivelserna 2017/18:259, En strategi för svensk rymdverksamhet, och 2017/18:262, En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön. Även eventuella följdmotioner samt nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utbildningsutskottet under resten av riksmötet 2017/18 föreslås skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-11
Debatt i kammaren: 2018-06-12
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
a) skrivelse 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet och motioner som väckts med anledning av skrivelsen,
b) skrivelse 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön och den motion som väckts med anledning av skrivelsen,
c) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får skjutas upp till nästa riksmöte.