Uppskov till 1989/90 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 1988/89:KU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

184 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1989-05-16
Betänkande 1988/89:KU36

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-05-24