Uppskov till 1992/93 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 1991/92:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.