Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd får rätt till utbildning (UbU12)

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska ha i huvudsak samma rätt till utbildning som de barn som är bosatta i landet. Det gäller utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det finns i Sverige en generell rätt till utbildning för alla barn, men denna rätt har hittills inte omfattat barn som vistas i landet utan tillstånd.

Rätten till utbildning ska inte medföra någon skolplikt för dessa barn. Kommunerna ska inte vara skyldiga att informera barnens föräldrar om rätten till utbildning i förskoleklass. Barnen ska ha rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola om de påbörjar studierna före 18 års ålder.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med en mindre teknisk justering.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag med vissa ändringar av teknisk art, som framgår av utskottets lagförslag i bilaga 3. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-21
Justering: 2013-04-23
Betänkande publicerat: 2013-04-24
Trycklov: 2013-04-24
Reservationer 2
Betänkande 2012/13:UbU12

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd får rätt till utbildning (UbU12)

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska ha i huvudsak samma rätt till utbildning som de barn som är bosatta i landet. Det gäller utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det finns i Sverige en generell rätt till utbildning för alla barn, men denna rätt har hittills inte omfattat barn som vistas i landet utan tillstånd.

Rätten till utbildning ska inte medföra någon skolplikt för dessa barn. Kommunerna ska inte vara skyldiga att informera barnens föräldrar om rätten till utbildning i förskoleklass. Barnen ska ha rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola om de påbörjar studierna före 18 års ålder.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med en mindre teknisk justering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-02
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD11801
V17002
KD18001
Totalt29518036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4,
2012/13:Sf390 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 5 och
2012/13:Ub8 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP24001
FP18006
C19004
SD00191
V01702
KD18001
Totalt276171937

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (2010:800) med den ändringen att 28 kap. 15 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:58 punkt 2 och bifaller delvis proposition 2012/13:58 punkt 1.