Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 1997

Beslut

Utbildning i teckenspråk (UbU4)

Föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation fick möjlighet till utbildning i teckenspråk. Statligt stöd ska lämnas till en sammanhållen utbildning bestående av påbyggbara kurser och omfattande sammanlagt 240 timmar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1997-09-18
Betänkande 1997/98:UbU4

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-10-22
4

Beslut

Beslut: 1997-10-22

Protokoll med beslut