Utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:UbU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-02
4

Beslut

Beslut: 1994-06-03

Protokoll med beslut