Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiskagemenskapen

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2002

Beslut

Avgiften till Europeiska gemenskapen (FiU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 23,7 miljarder kronor i anslag till avgiften till Europeiska gemenskapen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-12-05
Justering: 2002-12-10
Betänkande publicerat: 2002-12-13
Trycklov: 2002-12-12
Reservationer 1
Betänkande 2002/03:FIU5

Alla beredningar i utskottet

2002-12-05, 2002-12-03

Avgiften till Europeiska gemenskapen (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om 23,7 miljarder kronor i anslag till avgiften till Europeiska gemenskapen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-20
4

Beslut

Beslut: 2002-12-20
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslaget inom utgiftsområde 27 budgetåret 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 27 punkt 1.

3. EU:s budgettak samt beivrande av fusk och bedrägerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U323 yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04609
c16006
fp04107
kd27015
v25005
mp41111
-0000
Totalt198881251

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag