Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2009

Beslut

Anslag till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Regeringen och riksdagsstyrelsen föreslår i budgetpropositionen ett anslag på drygt 12,1 miljarder för Rikets styrelse under 2010. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagsförvaltningen, riksdagens ledamöter och partier, hovet och presstödet. Riksdagen sa ja till regeringens och riksdagsstyrelsen förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2009-10-13, 2009-10-22, 2009-11-03, 2009-11-10

Anslag till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Regeringen och riksdagsstyrelsen föreslår i budgetpropositionen ett anslag på drygt 12,1 miljarder för Rikets styrelse under 2010.

Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagsförvaltningen, riksdagens ledamöter och partier, hovet och presstödet.

Konstitutionsutskottet anser att riksdagen ska säga ja till regeringens och riksdagsstyrelsen förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.