Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2012

Beslut

Pengar till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter samt hovet (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse 2013. Där ingår bland annat Regeringskansliet, länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, presstödet och hovet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-10-16, 2012-10-25, 2012-11-06, 2012-11-13, 2012-11-20

Pengar till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter samt hovet (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse 2013. Där ingår bland annat Regeringskansliet, länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, presstödet och hovet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.