Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 december 2020

Nästa händelse: Beredning 1 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-01
Justering: 2020-12-08
Trycklov: 2020-12-11
Betänkande 2020/21:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2020-12-01, 2020-11-19
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
4

Beslut

Beslut: 2020-12-16