Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets bet 2015/16:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet vid ålderdom är 36,2 miljarder kronor. Pengarna går främst till garantipensionen, efterlevandepensioner och bostadstillägg till pensionärer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-19
Trycklov: 2015-11-30
Reservationer 9
bet 2015/16:SfU2

Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet vid ålderdom är 36,2 miljarder kronor. Pengarna går främst till garantipensionen, efterlevandepensioner och bostadstillägg till pensionärer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-04
Debatt i kammaren: 2015-12-07
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.  


b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.


2. Garantipension och bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:1033 av Emilia Töyrä och Hillevi Larsson (båda S),

2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) och

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (KD)

3. Fördelning av pension mellan makar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 25,

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:758 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1318 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD),

2015/16:1958 av Fredrik Christensson (C) yrkande 2 och

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 34 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 215 34 32 68


4. Pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 7,

2015/16:126 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:417 av Johan Hultberg (M),

2015/16:1785 av Johnny Skalin (SD),

2015/16:1952 av Johan Forssell m.fl. (M) och

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 6 och 7.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 0 19 3
V 0 0 18 3
L 14 0 0 5
KD 0 1 12 3
- 0 0 0 1
Totalt 161 71 49 68