Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Ja till pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2017.

Sammanlagt handlar det om cirka 34,8 miljarder kronor för 2017. Pengarna går främst till garantipension, efterlevnadspension och bostadstillägg för pensionärer.

Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om bemyndigande av ekonomiska åtaganden. Det betyder att regeringen kan ta över en del ekonomiska beslut från riksdagen. I det här fallet handlar det om att besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som tillsammans med tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-15
Justering: 2016-12-06
Trycklov: 2016-12-08
Reservationer 7
Betänkande 2016/17:SfU2

Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2017.

Sammanlagt handlar det om cirka 34,8 miljarder kronor för 2017. Pengarna går främst till garantipension, efterlevnadspension och bostadstillägg för pensionärer.

Utskottet säger även ja till regeringens förslag om bemyndigande av ekonomiska åtaganden. Det betyder att regeringen kan ta över en del ekonomiska beslut från riksdagen. I det här fallet handlar det om att besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som tillsammans med tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-13
Debatt i kammaren: 2016-12-14
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 11 punkt 2 och avslår motionerna

2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2935 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:3303 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 4 och 8,

2016/17:3451 av Solveig Zander m.fl. (C) och

2016/17:3488 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L).

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 11 punkt 1.

2. Garantipension och bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:739 av Sten Bergheden (M),

2016/17:900 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S),

2016/17:1145 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S),

2016/17:1985 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 20 och

2016/17:3364 av Larry Söder (KD).

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 42 0 0 6
MP 25 0 0 0
C 0 21 0 1
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 303 21 0 25


3. Fördelning av pension mellan makar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:257 av Jan R Andersson (M),

2016/17:2485 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD),

2016/17:2565 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 22,

2016/17:3303 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 14 och 15 samt

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 0 42 0 6
MP 25 0 0 0
C 3 0 18 1
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 248 42 34 25


4. Pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:547 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:1179 av Solveig Zander (C),

2016/17:2215 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:2316 av Johnny Skalin (SD),

2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-5,

2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 23-25,

2016/17:2981 av Helena Lindahl och Anders Åkesson (båda C),

2016/17:3061 av Rickard Nordin (C),

2016/17:3062 av Rickard Nordin (C) och

2016/17:3303 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 42 0 0 6
MP 25 0 0 0
C 0 0 21 1
V 0 19 0 2
L 16 0 1 2
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 267 19 38 25