Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn. Sammanlagt går 89 miljarder kronor för 2017 till det här området. Mest pengar går till föräldraförsäkring (cirka 41,7 miljarder kronor) och barnbidrag (cirka 27,3 miljarder).

Riksdagen sa också ja till att avskaffa jämställdhetsbonusen från den 1 januari 2017 och ja till förslag om höjningar av flerbarnstillägget och adoptionsbidraget samt en höjd inkomstgräns för bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-15
Justering: 2016-12-06
Trycklov: 2016-12-08
Reservationer 15
Betänkande 2016/17:SfU3

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn. Sammanlagt går 89 miljarder kronor för 2017 till det här området. Mest pengar går till föräldraförsäkring (cirka 41,7 miljarder kronor) och barnbidrag (cirka 27,3 miljarder).

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att avskaffa jämställdhetsbonusen från den 1 januari 2017 samt ja till förslag om höjningar av flerbarnstillägget och adoptionsbidraget samt en höjd inkomstgräns för bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-13
Debatt i kammaren: 2016-12-14
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 12 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 12 punkt 5 och avslår motionerna

2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1-5,

2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 43 i denna del och 44,

2016/17:2896 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 14 i denna del,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 4, 15 och 16,

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16,

2016/17:3303 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 12, 13, 32, 37 och 49,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 82,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 5 och 6,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 42,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 19,

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 17,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 27 och 28,

2016/17:3452 av Solveig Zander m.fl. (C) och

2016/17:3487 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 1.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om upphävande av lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 12 punkterna 1-4 och avslår motion

2016/17:3487 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkandena 2-5.

2. Allmänt om familjepolitik och föräldraförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:165 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M),

2016/17:283 av Patrick Reslow (M),

2016/17:1198 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:2427 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 13,

2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S),

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:3210 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-4 och 6 samt

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 0 42 0 6
MP 25 0 0 0
C 0 0 21 1
V 0 0 19 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 226 42 56 25


3. Barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:716 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2016/17:2400 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2016/17:2491 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3410 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD).

Reservation 5 (SD)

4. Föräldraförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:296 av Amir Adan (M),

2016/17:307 av Jesper Skalberg Karlsson och Erik Bengtzboe (båda M),

2016/17:364 av Rickard Nordin (C),

2016/17:365 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2016/17:401 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1-4,

2016/17:489 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1,

2016/17:494 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:2487 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2502 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1, 8 och 42,

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 18 och 19,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 14 i denna del och 15,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 5 och 6,

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 11,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 5, 7, 9-11, 16 och 17,

2016/17:3341 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3360 av Larry Söder (KD).

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 0 78 6
SD 0 0 42 6
MP 25 0 0 0
C 0 21 0 1
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 167 21 136 25


5. Underhållsstöd och bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1076 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:2486 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 43 i denna del och 45,

2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 30,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 9 och

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 43 och 48.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 0 0 42 6
MP 25 0 0 0
C 0 0 21 1
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 167 78 79 25


6. Övriga förmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:245 av Jan Ericson (M),

2016/17:990 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:2503 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 15 och

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 46.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 0 42 0 6
MP 25 0 0 0
C 21 0 0 1
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 266 42 16 25