Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2017

Beslut

Ja till pengar för ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Drygt 94 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, drygt 42,9 miljarder kronor. 31,6 miljarder går till barnbidrag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en höjning av barnbidraget med 200 kronor per barn och månad. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-14
Justering: 2017-12-05
Trycklov: 2017-12-06
Reservationer 20
bet 2017/18:SfU3

Ja till pengar för ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Drygt 94 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, drygt 42,9 miljarder kronor. 31,6 miljarder går till barnbidrag. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en höjning av barnbidraget med 200 kronor per barn och månad. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-11
Debatt i kammaren: 2017-12-12
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 12 punkt 2 och avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 42 och 43,

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 9,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 48,

2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 20,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 52,

2017/18:3713 av Solveig Zander m.fl. (C),

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 105,

2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 3,

2017/18:3808 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L),

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 13, 18, 34, 38 och 51,

2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6 och

2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 6.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 12 punkt 1.

2. Allmänt om familjepolitik och föräldraförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:537 av Patrick Reslow (-),

2017/18:799 av Monica Green m.fl. (S),

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 13,

2017/18:1066 av Julia Kronlid (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1089 av Yasmine Larsson (S),

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:1907 av Hanna Westerén (S),

2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M),

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 16 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-6.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 3
C 0 0 17 5
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 1 1 0 3
Totalt 218 40 30 61


3. Barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:78 av Sara-Lena Bjälkö (SD) och

2017/18:1043 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M).

4. Graviditetspenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 28 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)

5. Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:62 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 41,

2017/18:1003 av Lars Beckman (M),

2017/18:1075 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S),

2017/18:1196 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:2864 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2870 av Rickard Nordin (C),

2017/18:3030 av Johan Forssell m.fl. (M),

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 11,

2017/18:3262 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M),

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 17 och 18 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 7, 9-11 och 16.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 68 0 15
SD 0 0 39 7
MP 21 0 0 3
C 0 0 17 5
V 16 0 0 5
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 1 0 1 3
Totalt 134 68 85 62


6. Företagare och studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1403 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2439 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2512 av Amir Adan (M),

2017/18:2839 av Rickard Nordin (C) yrkande 3,

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 18 och 19.

Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 39 0 0 7
MP 21 0 0 3
C 0 17 0 5
V 0 0 16 5
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 255 17 16 61


7. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 44,

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M),

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) och

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (L)

8. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1079 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:1709 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2937 av Gunilla Nordgren (M) och

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 69 14
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 3
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 179 40 69 61


9. Övriga förmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:388 av Jan Ericson (M),

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 15,

2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:1909 av Johanna Haraldsson (S) och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 48.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)