Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2018

Beslut

Pengar för ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Drygt 97,3 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, drygt 44,4 miljarder kronor. 32,8 miljarder kronor går till barnbidrag och drygt 7,3 miljarder kronor går till pensionsrätt för barnår. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall prop. Avslag motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-14
bet 2018/19:SfU3

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06

Pengar för ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Drygt 97,3 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Mest pengar går till föräldraförsäkring, drygt 44,4 miljarder kronor. 32,8 miljarder kronor går till barnbidrag och drygt 7,3 miljarder kronor går till pensionsrätt för barnår. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-18
Debatt i kammaren: 2018-12-19
4

Beslut

Beslut: 2018-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 12 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 12 punkt 1 och avslår motionerna

2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2, 4, 7, 8, 11 och 14,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2, 4, 7, 8, 11 och 13,

2018/19:2371 av Julia Kronlid m.fl. (SD),

2018/19:2613 av Solveig Zander m.fl. (C),

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 52,

2018/19:2962 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L),

2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 6 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 13, 17, 33, 37 och 48.