Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU3

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 7 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-10
bet 2019/20:SfU3

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-07
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-12
Debatt i kammaren: 2019-12-13
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17